Đất nền thành phố du lịch lên ngôi trong năm 2018

/
Giới đầu tư nhận định đất nền ở các thành phố du lịch sẽ là loại hình bất động sản được ưa chuộng trong năm 2018...