Bình Định: Thị xã An Nhơn đặt mục tiêu lên thành phố năm 2025

(ĐTCK) UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu vào năm 2025, thị xã An Nhơn sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.


Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn đến năm 2035. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Qua đó, làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển đô thị, xác định khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn, đề xuất cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư theo mục tiêu xây dựng đô thị trong quy hoạch đã được phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2023, thị xã An Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III; trở thành thành phố vào năm 2025.

Các khu vực phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2035 bao gồm, khu vực 1: Trung tâm của đô thị – Khu vực trung tâm hiện hữu của thị xã, đồng thời là khu vực vùng lõi của phường Bình Định mở rộng ra các xã Nhơn An và phường Nhơn Hưng, có diện tích khoảng 10,5 – 11 km2.

Đây là khu vực có ý nghĩa về văn hóa – lịch sử đóng vai trò là trung tâm hành chính – chính trị của thị xã. Hình thành rõ nét hệ thống trung tâm về văn hóa, kinh tế, giáo dục, thể dục thể thao… gắn với các không gian chức năng của đô thị. Thực hiện công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu vực dân cư hiện hữu. Điều chỉnh một số tiểu khu vực và các khu chức năng nhằm tái thiết xây dựng các chức năng mới phù hợp với định hướng chung.
Khu vực 2: Cực phát triển phía Bắc, là khu vực phường Đập Đá, mở rộng về các hướng bao gồm phường Nhơn Thành ở phía Bắc, phần còn lại của phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Hậu ở phía Tây và một phần phía Tây Bắc của xã Nhơn An, có diện tích khoảng 27,5 – 28k m2.

Chức năng là cực phát triển phía Bắc của thị xã, lấy khu vực phường Đập Đá làm trung tâm; khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới; là trung tâm thương mại, dịch vụ và dịch vụ hỗn hợp của đô thị.

Khu vực 3: Phát triển đô thị có bản sắc riêng, là khu vực Trung tâm phường Nhơn Hoà và một phần phía Nam phường Bình Định, có diện tích khoảng 13,5 – 14,0 km2.

Chức năng là khu đô thị phát triển có bản sắc riêng, là cực phát triển phía Nam, hỗ trợ một phần cho khu vực trung tâm mở rộng hiện nay và một phần cho khu vực phát triển công nghiệp Nam Quốc lộ 19; tổ chức một số khu vực ở sinh thái đặc thù tại khu vực giáp sông Tân An.
Khu vực 4: Khu vực phát triển đô thị hoá có trọng điểm, là khu vực giàu tiềm năng phát triển, có khả năng đô thị hoá trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 gồm Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, trung tâm xã Nhơn Tân và trung tâm xã Nhơn Thọ, có diện tích khoảng 41-41,50 km2. Đây là khu vực phát triển mới, theo hướng đô thị hoá, bổ sung cơ cấu hành chính phường nội thị vào giai đoạn đến năm 2025 cho toàn đô thị.

Khu vực 5: Phát triển nông thôn, nông nghiệp phía Đông, là khu vực các xã Nhơn Hạnh, Nhơn Phong, một phần Nhơn An, phần cực Đông của Nhơn Thành, có diện tích khoảng 27 – 27,5 km2. Đây là khu vực phát triển dân cư nông thôn, phát triển nông nghiệp đô thị kết hợp khu vực tiêu thoát lũ cho toàn đô thị.

Khu vực 6: Phát triển nông thôn, nông nghiệp phía Tây, là khu vực nông nghiệp đặc trưng của thị xã gồm xã Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nam Nhơn Hậu và phần còn lại ở phía Tây đường sắt thuộc Nhơn Hưng và Bình Định, có diện tích khoảng 35 – 35,5 km2. Đồng thời, là khu vực phát triển dân cư nông thôn, phát triển nông nghiệp đô thị, tính chất đặc thù kết hợp khu vực tiếp nhận lũ thượng nguồn của thị xã An Nhơn.

Khu vực 7: Phát triển công nghiệp và bảo vệ ổn định cảnh quan, là khu vực phía Nam của Quốc lộ 19, thuộc phần phía Nam của phường Nhơn Hoà và các xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ, có diện tích khoảng 87 – 90 km2.

Đây là khu vực phát triển công nghiệp đa ngành với thế mạnh là chế biến chuyên sâu nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, trên cơ sở phát triển công nghiệp diện rộng với nền tảng là Khu đông nghiệp Nhơn Hoà, đồng thời là khu vực có rừng phòng hộ, tuân thủ quy định về đề bảo vệ rừng, giữ vai trò quan trọng trong vấn đề hạn chế lũ lụt.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Bình Định giao UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển đô thị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; tổ chức vận động nhân dân tham gia cùng với chính quyền thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình đảm bảo quy hoạch và mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện chương trình, kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đồng thời, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Xem thêm:

Nhà đầu tư nào sẽ được lựa chọn làm khu đô thị du lịch gần 5000 tỷ đồng

Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước, Bình Định có diện tích 138 ha với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, với 2 tiểu khu khu đô thị và khu du lịch sinh thái.

 Xem thêm căn hộ i Tower Quy Nhơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.952 tỷ đồng, bao gồm 608 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Diện tích khu đất là 138 ha, trong đó khu đô thị 59 ha còn khu du lịch sinh thái 79 ha. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm (2020 – 2025).

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tiểu khu khu đô thị gồm đất ở, đất chung cư thương mại, dịch vụ; có quy hoạch hồ nước bố trí các công trình khu ở biệt thự ven hồ và các công trình công cộng. Với tiểu khu khu du lịch sinh thái, các công trình được quy hoạch như công viên chuyên đề, quảng trưởng nhạc nước, công viên sinh thái rực ngập mặn, khách sạn, nghỉ dưỡng…

Khu đô thị có dân số dự án khoảng 7.500 người với các công trình xây dựng công cộng cao 2 – 3 tầng, công trình chung cư thương mại kết hợp cao khoảng 28 tầng. Với khu du lịch sinh thái, khách sạn 5 sao cao 6 – 12 tầng.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ 30/7 đến 31/8. Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án tự đề xuất tối thiểu hoặc bằng mức 4.952 tỷ đồng.

Tổng hợp.

Thủ tướng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án KCN Becamex Bình Định

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Becamex Bình Định rộng 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỉ đồng.

Ảnh: Phối cảnh dự án.
Ngày 18.2, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Định do Công ty CP Becamex Bình Định làm chủ đầu tư. Theo đó, khu công nghiệp này có quy mô 1.000 ha tại xã Canh Vinh (H.Vân Canh,Bình), tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỉ đồng (gồm: vốn nhà đầu tư gần 500 tỉ đồng, vốn vay hơn 2.000 tỉ đồng, vốn huy động khác 833 tỉ đồng). Tiến độ thực hiện dự án không quá 10 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng; tiếp thu ý kiến các bộ, ngành trong quá trình thực hiện các thủ tục và xây dựng dự án… KCN Becamex Bình Định thuộc Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định (thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội). Dự án căn hộ i Tower Quy Nhơn Theo Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040, Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định có tổng diện tích 2.308 ha. Dự án gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (Khu A) diện tích khoảng 1.425 ha bao gồm Khu công nghiệp, Khu dân cư và tái định cư, tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỉ đồng; giai đoạn 2 (Khu B) diện tích khoảng 883 ha, được quy hoạch là Khu Đô thị, Dịch vụ và Thương mại, tổng mức đầu tư dự kiến 4.000 tỉ đồng Hiện tỉnh Bình Định đã đầu tư hạ tầng tuyến đường phía tây tỉnh (ĐT.638) với tổng chiều dài hơn 13 km, vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng nhằm kết nối Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định với TP.Quy Nhơn. Theo Thanhnien.vn  

Đất nền Bình Định tăng giá 10 lần trong hai năm

Đất nền Bình Định : Quy Nhơn, An Nhơn đang tăng giá chóng mặt , đặc biệt sau khi Nhà ga hành khách Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành trong tháng 5/2018. Nhiều khu vực như An Nhơn ghi nhận mức tăng đột biến từ 10 – 12 lần so với giai đoạn 2016.

Khảo sát thực tế cho thấy mặt bằng giá đất ở thành phố Quy Nhơn đang tăng mạnh, đặc biệt là những khu đất có vị trí đẹp ven biển như đường Xuân Diệu / An Dương Vương đang có mức giá tầm 120-150 triệu/m2, đường bên trong Nguyễn Huệ cách biển 500m hiện đang dao động từ 80-100 triệu/m2. Mức giá này đã tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn 2015-2016.

Tuy nhiên, mức tăng giá ấn tượng nhất tại Quy Nhơn lại đến từ khu vực Nhơn Lý – Eo Gió – khu vực đang được đầu tư xây dựng khá đồng bộ về hạ tầng du lịch, quy hoạch, là vùng phát triển kinh tế mới của tỉnh với những điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Cù Lao Xanh…

Cụ thể, khu vực mặt biển xã Nhơn Lý năm 2016 chỉ có giá từ 2-3 triệu/m2, nay tăng vọt lên 20-25 triệu/m2. Tại Eo Gió, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 20 km về phía đông bắc, nơi được mệnh danh là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam, giá đất nền hiện đạt mức 30-35 triệu/m2, cao gấp 5-6 lần so với hai năm trước.

Không chỉ những lô đất đẹp sát biển tăng shock, ngay cả những khu vực xa hơn của Nhơn Lý cũng có mức tăng ấn tượng. Ví dụ như tại trục đường chính khu trung tâm xã Nhơn Lý, giá đất tăng từ 1-2 triệu/m2 năm 2016 lên 16-18 triệu/m2 năm 2018, gấp 10-15 lần.

Hạ tầng bứt phá

Dự án căn hộ tại Bình Định: Căn hộ I Tower Quy Nhơn

Quy Nhơn, Bình Định những năm gần đây đã nổi lên như một trong những thị trường BĐS hấp dẫn nhất Việt Nam, nhờ sự tăng trưởng ngoạn mục trong lĩnh vực du lịch và những cú hích hạ tầng ấn tượng.

Giai đoạn 2011 – 2015, lượng du khách đến với “đất Võ – trời Văn” tăng hơn 20%/năm và đạt gần 30% trong năm 2016. Tính riêng trong 2017, doanh thu từ du lịch tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu đến 2020 tỉnh Bình Định sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch (tương đương với Đà Nẵng hiện nay) với doanh thu khoảng 10.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%/năm. Với dòng khách tăng trưởng mạnh như hiện nay, mục tiêu này sẽ sớm đạt được.

Lượng du khách tăng mạnh khiến số chuyến bay đến cảng hàng không Phù Cát từ 3-5 chuyến mỗi ngày trong giai đoạn trước 2017 vừa được điều chỉnh lên 14 chuyến Hà Nội – Quy Nhơn và 21 chuyến TP.HCM – Quy Nhơn, cùng với nhà ga T1 mới xây dựng, với diện tích lớn gần gấp 3 lần nhà ga cũ (8.100m2).

Để phục vụ nhu cầu của khách, hạ tầng tại Quy Nhơn cũng đang được đẩy mạnh đầu tư với những công trình lớn như nâng cấp mở rộng cảng biển Quy Nhơn, mở rộng tuyến đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan…

Trong năm 2018, nhiều dự án giao thông trọng điểm sẽ tiếp tục triển khai, bao gồm tuyến đường Ngô Mây nối dài; đường từ ngã ba Ông Thọ đến Quốc lộ 1D; tuyến đường trục Khu Kinh tế nối dài, điểm đầu từ km4 xã Cát Chánh (Phù Cát), điểm cuối là km18 500 giao với Quốc lộ 1 tại thị xã An Nhơn.

An Nhơn những năm gần đây nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư bất động sản, đã tạo nên một cú hích về cơ sở du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, kéo theo thị trường nhà đất nơi đây cũng ngày càng sôi động. Bắt được đà tăng trưởng này, Khu đô thị An Nhơn Green Park ra đời, mang tầm vóc của một khu đô thị tương lai với những giá trị sống mới, được quy hoạch thông minh cho sự phát triển vượt bậc. Nơi đây sẽ tạo nên một môi trường sống lý tưởng, đầy đủ tiện ích cho cuộc sống vững bền và giá trị gia tăng.

Được biết, dự án đường trục Khu Kinh tế nối dài đã được UBND tỉnh giao cho Tập đoàn FLC thực hiện theo hình thức BT với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Đây sẽ là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực quan trọng nhất của tỉnh, rút ngắn thời gian từ sân bay Phù Cát về quần thể FLC Quy Nhơn chỉ còn khoảng 10 phút, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cụm đô thị cửa ngõ phía Bắc thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát.

Thông tin đáng lưu ý hãng bay Bamboo Airways của Tập đoàn FLC dự kiến vận hành cuối năm 2018; sẽ đặt đại bản doanh tại Quy Nhơn. Chính những yếu tố tăng trưởng về du lịch; hạ tầng sẽ biến Bình Định thành một trong những thị trường đầu tư BĐS tiềm năng nhất cả nước.

Thị trường du lịch mới nổi – cơ hội lớn cho nhiều “đại gia” địa ốc

Tính riêng trong 2017, toàn tỉnh Bình Định có 57 dự án bất động sản du lịch được triển khai; tập trung chủ yếu ở TP. Quy Nhơn. Con số này đã tăng đến 30% so với cuối năm 2016.

Nhiều đại gia địa ốc đã xuất hiện với những dự án quy mô lớn như FLC Group với cao ốc tháp đôi FLC Sea Tower Quy Nhơn và quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn…

Sự có mặt của những “con sếu đầu đàn” tại các thị trường du lịch mới nổi; đang tạo ra xu hướng dịch chuyển tương tự đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

Thực tế ghi nhận nửa cuối 2017 đến nay; thị trường đang được dịch chuyển từ các thành phố lớn như Hà Nội; Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… sang nhiều tỉnh; thành phố ven biển, nhất là những nơi có hạ tầng du lịch phát triển; như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Quảng Bình, Hạ Long….

Nguyên nhân được các chuyên gia phân tích; vì giá nhà đất ở những khu vực đô thị lớn đã bị đẩy lên quá cao; nên dư địa tăng trưởng lợi nhuận thấp, nhà đầu tư không còn mặn mà như xưa.

Trong bối cảnh này, việc xem xét và chuyển hướng dòng đầu tư đến những khu vực còn tiềm năng; “dư địa” tăng giá cao như Quy Nhơn; Bình Định có thể coi là một lựa chọn tất yếu của nhà đầu tư khôn ngoan.

Ông Trần Ngọc Quang, Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam; cho rằng những thị trường mới như Quy Nhơn; Sapa, Quảng Ninh; sẽ là thị trường phát triển mạnh mẽ trong tương lai thay vì các thị trường từng là “tâm điểm”.

Còn ông Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam từng dự đoán; nếu thu hút được khách du lịch, thì không chỉ kinh doanh trong tỉnh phát triển, mà giá đất; giá bất động sản ở Quy Nhơn chắc chắn cũng sẽ tăng vọt. Với mức tăng giá kỷ lục tại Quy Nhơn hiện tại; dự đoán nói trên đã bước đầu trở thành hiện thực; mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho những nhà đầu tư trong giai đoạn vừa qua.

Tổng hợp.

Khu Đô Thị An Nhơn Green Park

Bình Định những năm gần đây nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư bất động sản, đã tạo nên một cú hích về cơ sở du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố biển này, kéo theo thị trường nhà đất nơi đây cũng ngày càng sôi động. ( An Nhơn Green Park).

Xem thêm dự án căn hộ i Tower Quy Nhơn

Bắt được đà tăng trưởng này, Khu đô thị An Nhơn Green Park ra đời, mang tầm vóc của một khu đô thị tương lai với những giá trị sống mới, được quy hoạch thông minh cho sự phát triển vượt bậc.

Nơi đây sẽ tạo nên một môi trường sống lý tưởng, đầy đủ tiện ích cho cuộc sống vững bền và giá trị gia tăng.
Tổng quan dự án :
Ảnh : Thực tế khu đô thị An Nhơn Green Park.
» Tên dự án: Khu đô thị An Nhơn Green Park » Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại Tín » Địa điểm: Phường Bình Định, Thị Xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. » Quy mô dự án: 5 ha. » Quy mô dân cư: 1.160 người » Mật độ xây dựng: 50.74% » Tiện ích dự án: Công viên, trung tâm thương mại, khu thể dục thể thao, spa…
Ảnh : Khu vực kinh doanh, phục vụ cộng đồng dự án An Nhơn Green Park.

Vị trí dự án :

SÔNG NÚI AN NHƠN TẠO NÊN KHÍ CHẤT CỦA MỘT VÙNG ĐẤT THIÊNG

Sông núi An Nhơn liên hoàn trong thế núi hình sông của Bình Định như một khổ thơ giữa bài thơ hùng tráng và trữ tình. Cái thế núi hình sông điệp trùng ấy đã bao đời tạo nên khí chất của một vùng đất thiêng, nơi tiềm ẩn nội tâm phong phú và hội tụ bốn phương đa dạng. Ở đây, người An Nhơn bao đời đã tạo dựng cơ ngơi văn hóa bền vững cùng đất trời sông núi An Nhơn, trong đất trời sông núi Bình Định, Việt Nam. Vùng đất này có phong thủy vượng phát, hòa hợp với thiên nhiên sẽ đem đến sự thịnh vượng cho toàn cư dân sinh sống tại An Nhơn Green Park.
Không những vậy, An Nhơn Green Park còn sở hữu cho mình vị trí chiến lược khi liền kề Quốc Lộ 1A, trục đường kết nối sân bay Phù Cát với trung tâm thành phố và nằm trong vùng phát triển kinh tế năng động của thành phố Quy Nhơn. Với lợi thế nằm gần ngay những trục đường lớn này sẽ giúp giao thông thuận tiện, thông suốt góp phần vào việc phát triển kinh tế. Dự án có vị trí thuận tiện về mặt giao thông để đầu tư, và chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu.
+ Phía Đông: Giáp QL1A + Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện hữu và đường 30/3 + Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu + Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện hữu và đường Ngô Gia Tự TIỆN ÍCH NỘI KHU Khu đô thị An Nhơn Green Park được quy hoạch với nhiều nét độc đáo. Trong vài bước chân, cư dân tại dự án sẽ được tận hưởng tất cả những tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ tiện ích như: + Hệ thống giáo dục toàn diện. + Trung tâm thương mại sầm uất, với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. + Công viên phủ đầy cây xanh tạo không gian sống trong lành. + Không gian vui chơi dành riêng cho trẻ em, người cao tuổi… Và nhiều tiện ích khác sẽ sớm xuất hiện tại khu đô thị. Sơ đồ dự án khu đô thị An Nhơn Green Park:
Ảnh: Sơ đồ Khu dân cư Vĩnh Liêm.
Liên kết vùng dự án :
Liên kết dự án.
Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mua: + Chiết khấu 2%: Khách hàng đặt mua từ 1 đến 3 nền + Chiết khấu 3%: Khách hàng đặt mua từ 4 đến 6 nền + Chiết khấu 4%: Khách hàng đặt mua từ 6 nền trở lên + Chiết khấu 3%: Khách hàng thanh toán nhanh 95% giá trị hợp đồng Tiến độ thanh toán dự án : + Đợt 1: Đặt cọc 50.000.000 đồng/nền. + Đợt 2: Sau 7 ngày, thanh toán 30% Ký hợp đồng nguyên tắc. + Đợt 3: 2 tháng sau đợt 1, thanh toán 30% giá trị hợp đồng. + Đợt 4: Khi chủ đầu tư thông báo bàn giao nền, thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

+ Đợt 5: Khi nhận thông báo bàn giao sổ, thanh toán 10% còn lại.

Video dự án:
————————————————-

[contact-form-7 id=”2672″ title=”Form liên hệ 1″]

Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ: Liên hệ: 0798 999 636