Căn hộ Marina Suites Nha Trang – Dự Án Online

Đất Xanh Nam Trung Bộ450

tr/căn
thanh toán trước


32

tầng nổi


1864

m2 – tổng diện tích đất


61,7

% mật độ xây dựng