Quy hoạch 3 đô thị mới tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc đang tập trung triển khai quy hoạch chung ba đô thị mới tại các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Vĩnh Tường.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 30 đô thị, trong đó, TP Vĩnh Yên là đô thị loại II giữ vai trò trung tâm kinh tế – văn hóa – chính trị của tỉnh; TP Phúc Yên là đô thị loại III và các đô thị khác thuộc các huyện.

Hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm đầu tư với 64 dự án lớn, gồm 47 dự án hạ tầng kỹ thuật, 15 dự án hạ tầng xã hội và hai dự án kiến trúc cảnh quan.

{keywords}
Lâp quy hoạch 3 đô thị mới ở Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đầu năm 2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã triển khai điều chỉnh ba đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; thiết kế 3 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV của các huyện Tam Đảo, Vĩnh Tường, Bình Xuyên.

Sở cũng đã xin ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 A1, A4, A5; các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định kỳ.

Đồng thời, Sở đã triển khai lập ba đồ án quy hoạch 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ gồm: Hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà, huyện Tam Đảo; khu vực xung quanh hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch, hồ Bò Lạc, huyện Sông Lô.

Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ các đồ án quy hoạch 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh (huyện Bình Xuyên); khu vực phía Nam đường Vành đai 3 (huyện Vĩnh Tường); khu vực hai bên đường tỉnh 301 và khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải (TP Phúc Yên).

Theo đánh giá của tỉnh, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch đã được hoàn thành đưa vào sử dụng một phần như Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh; Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Khu công viên giải trí TP Vĩnh Yên; khu công viên cây xanh các huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc…

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch chung ba đô thị mới loại IV các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường; các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp.

DỰ ÁN CÙNG KHU VỰC

DỰ ÁN NỔI BẬT

error: Content is protected !!